سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2022-12-20

عنوان : ( سیستم تشخیص نفوذ مبتنی برشبکه عصبی کانولوشن برای تشخیص حمله انکارسرویس در اینترنت‎وسایل‎نقلیه )

نویسندگان: زهرا جانفدا , سیدامین حسینی سنو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اینترنت‎وسایل‎نقلیه (IoV) مفهومی نوظهور در سیستم‎های حمل‎ونقل‎هوشمند (ITS) است که هدف بهبود ایمنی عابران‎پیاده و رانندگان و نظارت بر ترافیک را دنبال می‎کند؛ اما ارتباطات اینترنت‎وسایل‎نقلیه در برابر حملات مختلف آسیب پذیر هستند. بنابراین امنیت در اینترنت‎وسایل‎نقلیه یک مسئله جدی است زیرا مستقیماً بر زندگی کاربران ان تأثیر می‎گذارد. یکی از مهم ترین حملات در این محیط، حمله انکارسرویس (DoS) است که از دسترسی به سرویس‎های اینترنت‎وسایل‎نقلیه جلوگیری می‎کند و از همه مهم‎تر باعث ترافیک و تصادفات جاده‎ای می‎شود و ایمنی کاربران را به خطر می‎اندازد. بنابراین، یک راه حل مبتنی بر یادگیری عمیق برای شناسایی حملات انکارسرویس در محیط اینترنت‎وسایل‎نقلیه پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی از شبکه عصبی کانولوشن 10لایه تشکیل شده‎است که می‎تواند انواع مختلف حملات انکارسرویس را بطور موثر تشخیص دهد. عملکرد مدل پیشنهادی با مجموعه داده واقعی و جدید VDoS-LRS ارزیابی شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که سیستم تشخیص نفوذ پیشنهادی به نرخ صحت 100% رسیده است.

کلمات کلیدی

, اینترنت وسایل‎نقلیه, حمله انکارسرویس, سیستم تشخیص نفوذ, شبکه عصبی کانولوشن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095848,
author = {جانفدا, زهرا and حسینی سنو, سیدامین},
title = {سیستم تشخیص نفوذ مبتنی برشبکه عصبی کانولوشن برای تشخیص حمله انکارسرویس در اینترنت‎وسایل‎نقلیه},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اینترنت وسایل‎نقلیه، حمله انکارسرویس، سیستم تشخیص نفوذ، شبکه عصبی کانولوشن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیستم تشخیص نفوذ مبتنی برشبکه عصبی کانولوشن برای تشخیص حمله انکارسرویس در اینترنت‎وسایل‎نقلیه
%A جانفدا, زهرا
%A حسینی سنو, سیدامین
%J سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
%D 2022

[Download]