نهمین کنگره انجمن علوم صوتی ایران , 2023-05-24

Title : ( بررسی اثرصدابرروی فعالیت زیمایه ی اوره آز توسط یک ریزتراشه ی حجم سنجی )

Authors: Mahdi Samadi Khezri , Mohammad Reza Housaindokht , mojtaba firouzi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095882,
author = {Samadi Khezri, Mahdi and Housaindokht, Mohammad Reza and Firouzi, Mojtaba},
title = {بررسی اثرصدابرروی فعالیت زیمایه ی اوره آز توسط یک ریزتراشه ی حجم سنجی},
booktitle = {نهمین کنگره انجمن علوم صوتی ایران},
year = {2023},
location = {IRAN},
keywords = {صدا، ریز تراشه، فعالیت زیمایه ی، اوره آز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرصدابرروی فعالیت زیمایه ی اوره آز توسط یک ریزتراشه ی حجم سنجی
%A Samadi Khezri, Mahdi
%A Housaindokht, Mohammad Reza
%A Firouzi, Mojtaba
%J نهمین کنگره انجمن علوم صوتی ایران
%D 2023

[Download]