پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2023-09-12

عنوان : ( کانسار مس استراتی باند معدن نسیم، شمال غرب بردسکن(خراسان رضوی) )

نویسندگان: توران رمضانی اببخش , محمدحسن کریم پور , حسین عزیزی , بهنام رحیمی , سعید سعادت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده معدنی مس نسیم در شمال شرق ایران در فاصله 50 کیلومتری شمال غرب شهرستان بردسکن و 325 کیلومتری جنوب غرب مشهد در استان خراسان رضوی واقع شده است. این محدوده در مختصات جغرافیایی ˝54 ´26 °57 تا ˝32 ´33 °57 طول های شرقی و ˝47 ´19 °35 تا ˝36´23 °35 عرض های شمالی قرار گرفته است. محدوده مورد مطالعه قسمتی از زیرپهنه سبزوار و منطقه اوریان است که در بخش انتهایی کمربند ماگمایی خواف- کاشمر- بردسکن واقع شده است. مهم ترین و بنیادی ترین ساختار تکتونیکی این ناحیه گسل بزرگ درونه می باشد که مرز بین بلوک لوت و پهنه سبزوار تلقی می گردد و می تواند در کانی سازی این منطقه نقش داشته باشد. در محدوده مس نسیم، کانیسازی در یک افق خاصی از سنگ هایی با تخلخل مفید و همچنین در میزبان سنگ آتشفشانی (آندزیت) به صورت پرکننده حفرات و رگچه ای رخ داده است. مهمترین آلتراسیون ها در این محدوده شامل آلتراسیون سیلیسی، پروپیلیتیک، کربناتی و زئولیتی می باشد. از نظر پاراژنزی، کالکوسیت مهمترین و اصلی ترین کانی اولیه در این کانسار می باشد و کانی ثانویه آن عمدتا مالاکیت و آزوریت است. عیار مس بین 1/0تا 6 درصد متغیر است.

کلمات کلیدی

, کالکوسیت, آندزیت, کانسار مس استراتی باند, معدن نسیم, بردسکن, منطقه اوریان, زیر پهنه سبزوار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095968,
author = {رمضانی اببخش, توران and کریم پور, محمدحسن and حسین عزیزی and رحیمی, بهنام and سعید سعادت},
title = {کانسار مس استراتی باند معدن نسیم، شمال غرب بردسکن(خراسان رضوی)},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2023},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {کالکوسیت، آندزیت، کانسار مس استراتی باند، معدن نسیم، بردسکن،منطقه اوریان، زیر پهنه سبزوار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانسار مس استراتی باند معدن نسیم، شمال غرب بردسکن(خراسان رضوی)
%A رمضانی اببخش, توران
%A کریم پور, محمدحسن
%A حسین عزیزی
%A رحیمی, بهنام
%A سعید سعادت
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2023

[Download]