پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2023-09-12

عنوان : ( فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در کـانه زایی و تغییرات عیـاری کانسارهای مس مانتو شمال غرب بردسکن (مطالعه موردی: مجموعه معادن مس نسیم،سرخ و زرمهر) )

نویسندگان: علی شیخی , محمدحسن کریم پور , علی اصغر سپاهی گرو , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از نظر زمین شناسی و بر اساس تقسیم بندی رسوبی-ساختاری ایران کمربند مس دار بردسکن-درونه در بخش شمال شرقی از صفحه ایران مرکزی و در نزدیکی مرز جنوبی آن با بلوک ساختاری یزد و قسمتی از زیر زون سبزوار واقع شده است و از این روی تحت تأثیر برخی از ساختار های مهم از جمله سامانه گسلی درونه و گسل تکنار قرار دارد. زون متالوژنی بردسکن-درونه میزبان تعدادی کانسار مس مانتو می باشد ژئومتری ماده معدنی در این جغرافیا چینه کران و سنگ درونگیر غالباً کنگلومرا با سن ائوسن می باشد در این کانسارها کالکوسیت سولفید اصلی مس است ساخت و بافت ماده معدنی به صورت پرکننده فضای خالی، دانه پراکنده، رگچه ای و جانشینی است. عواملی همچون ساختارهای تکتونیکی و نوع کنگلومرا از عوامل مهم تاثیرگذار در کانه زایی و تغییرات عیاری این کانسارهاست غالب واحد های این منطقه شامل سنگ های ولکانیکی به سن ائوسن می باشند که با برخی از واحد های رسوبی همراه گشته اند برخی واحد های نفوذی و نیمه عمیق نیز گاهاً در قالب ساختار دایک قابل مشاهده هستند.

کلمات کلیدی

, بردسکن-درونه, مس مانتو, کنگلومرا, کالکوسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095983,
author = {شیخی, علی and کریم پور, محمدحسن and سپاهی گرو, علی اصغر and رحیمی, بهنام},
title = {فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در کـانه زایی و تغییرات عیـاری کانسارهای مس مانتو شمال غرب بردسکن (مطالعه موردی: مجموعه معادن مس نسیم،سرخ و زرمهر)},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2023},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {بردسکن-درونه، مس مانتو، کنگلومرا، کالکوسیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در کـانه زایی و تغییرات عیـاری کانسارهای مس مانتو شمال غرب بردسکن (مطالعه موردی: مجموعه معادن مس نسیم،سرخ و زرمهر)
%A شیخی, علی
%A کریم پور, محمدحسن
%A سپاهی گرو, علی اصغر
%A رحیمی, بهنام
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2023

[Download]