پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2023-09-12

عنوان : ( مقایسه تأثیر فاکتورهای مهم بر روی کانـه زایی و تغییرات عیاری بین دو کانسار مس مانتـو در شمال غرب بردسکن(مس نسیم با مس زرمهر) )

نویسندگان: علی شیخی , محمدحسن کریم پور , علی اصغر سپاهی گرو , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسارهای مس نوع مانتو بردسکن از گونه کانسارهای چینه‌ کران در سنگ میزبان کنگلومرا با قطعات غالب آتشفشانی در انتهای کمربند ماگمایی خواف-درونه در ساب زون سبزوار قرار دارند(شکل1). در این کانسارها کالکوسیت سولفید اصلی مس است. ساخت و بافت ماده معدنی به صورت پرکننده فضای خالی، دانه پراکنده، رگچه ای و جانشینی است عواملی همچون ساختارهای تکتونیکی و نوع کنگلومرا در کانه زایی و تغییرات عیاری کانسارهای مس مانتو در این جغرافیا بسیار مهم و تأثیرگذار است و کانسارهای مس نسیم با مس زرمهر با توجه به نوع کنگلومرا مقایسه می شوند.

کلمات کلیدی

, خواف-درونه, مس مانتو, نسیم, زرمهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095984,
author = {شیخی, علی and کریم پور, محمدحسن and سپاهی گرو, علی اصغر and رحیمی, بهنام},
title = {مقایسه تأثیر فاکتورهای مهم بر روی کانـه زایی و تغییرات عیاری بین دو کانسار مس مانتـو در شمال غرب بردسکن(مس نسیم با مس زرمهر)},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2023},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {خواف-درونه، مس مانتو، نسیم، زرمهر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تأثیر فاکتورهای مهم بر روی کانـه زایی و تغییرات عیاری بین دو کانسار مس مانتـو در شمال غرب بردسکن(مس نسیم با مس زرمهر)
%A شیخی, علی
%A کریم پور, محمدحسن
%A سپاهی گرو, علی اصغر
%A رحیمی, بهنام
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2023

[Download]