سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2023-10-17

عنوان : ( تخمین تاثیر بازشو بر مقاومت دیوار برشی فولادی موجدار افقی با موج سینوسی به کمک شبکه عصبی مصنوعی )

نویسندگان: محمد پیروز , فرزاد شهابیان مقدم , حمید ربیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از دیوار برشی فولادی یکی از روش های متداول برای مقاوم سازی ساختمان ها در برابر بار های جانبی است. در سال های اخیر استفاده از ورق های موج دار به عنوان جایگزینی برای ورق های صاف دارای سخت کننده مورد توجه قرار گرفته است. نیاز های معماری و تاسیسات سازه در مواردی طراح را مجبور به قرار دادن بازشو هایی در ورق دیوار برشی می کند. وجود این بازشو ها با توجه به اندازه و موقعیت آن در دیوار باعث کاهش مقاومت دیوار برشی فولادی می شود. محاسبه مقدار این کاهش مقاومت به کمک تحلیل غیرخطی عملی سخت و زمان بر است و نیاز به یک روش سریع دارای دقت مناسب احساس می شود. در این پژوهش ابتدا به کمک 130 داده جمع آوری شده به کمک تحلیل اجزای محدود نمونه هایی با موقعیت و اندازه بازشو مختلف، یک شبکه عصبی برای تخمین درصد کاهش مقاومت دیوار آموزش داده می شود. سپس با استفاده از 400 داده استخراج شده به کمک شبکه فوق، یک رابطه برای تخمین مقدار کاهش مقاومت دیوار پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: دیوار برشی فولادی موج دار سینوسی, بازشو, شبکه عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095995,
author = {پیروز, محمد and شهابیان مقدم, فرزاد and ربیعی, حمید},
title = {تخمین تاثیر بازشو بر مقاومت دیوار برشی فولادی موجدار افقی با موج سینوسی به کمک شبکه عصبی مصنوعی},
booktitle = {سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2023},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: دیوار برشی فولادی موج دار سینوسی، بازشو، شبکه عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین تاثیر بازشو بر مقاومت دیوار برشی فولادی موجدار افقی با موج سینوسی به کمک شبکه عصبی مصنوعی
%A پیروز, محمد
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A ربیعی, حمید
%J سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2023

[Download]