دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2023-11-15

عنوان : ( راهکارهای اثربخش ارتقاء وضعیت مدیریت پسماند با استفاده از فناوری های نوین در کلانشهر مشهد )

نویسندگان: مبینا رجبی , روح اله اسدی , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با افزایش جمعیت وافزایش تولید زباله، پسماندها یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مدیران شهری به‌حساب می‌آید، به همین علت برای مدیریت بهتر پسماندها نیاز به استفاده از فناوری های نوین احساس می شود. با توجه به نبود زیرساخت های کافی برای استفاده از تمامی فناوری های نوین موجود در دنیا ناچار به طراحی راهکارهایی برای استفاده موثر و بهتراز فناوری های نوین موجود در کشور هستیم. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و کاربردی به دنبال شناسایی راهکارهای اثربخش مدیریت پسماند با استفاده از فناوری های نوین در کلانشهر مشهد است. جمع‌آوری اطلاعات در بخش کتابخانه‌ای، با مراجعه به کتاب‌ها، مقالات، گزارش‌های مرتبط و آمارنامه‌های شهرداری مشهد و در بخش میدانی از پرسش‌نامه و مصاحبه بدست آمده است. نتایج شامل راهکارهای موثر بر ارتقا وضعیت مدیریت پسماند می شود و با استفاده از ماتریس اثر بخشی ـ امکان پذیری، مهمترین و قابل اجرا ترین راهکارهای مدیریت پسماند با استفاده از فناوری‌های نوین در کلانشهر مشهد به دست آمده است. مهم‌ترین راهکارهای به دست آمده شامل فرهنگ سازی از طریق آموزش و پرورش و صداسیما، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، بکارگیری نیروی متخصص در حوزه پسماند، و احداث کارخانه شماره دو کمپوست برای جلوگیری از دفن پسماند می شود.

کلمات کلیدی

, شهر الکترونیک, فناوری های نوین, خدمات شهری, پسماند شهری, کلانشهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1096011,
author = {رجبی, مبینا and اسدی, روح اله and خوارزمی, امید علی},
title = {راهکارهای اثربخش ارتقاء وضعیت مدیریت پسماند با استفاده از فناوری های نوین در کلانشهر مشهد},
booktitle = {دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2023},
location = {ايران},
keywords = {شهر الکترونیک، فناوری های نوین، خدمات شهری، پسماند شهری، کلانشهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهکارهای اثربخش ارتقاء وضعیت مدیریت پسماند با استفاده از فناوری های نوین در کلانشهر مشهد
%A رجبی, مبینا
%A اسدی, روح اله
%A خوارزمی, امید علی
%J دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2023

[Download]