دومین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی , 2023-09-20

عنوان : ( مطالعه سیستماتیکی جنس Hymenocrater (Lamiaceae) در خراسان )

نویسندگان: محمدرضا امیری اردهائی , عاطفه پیرانی اسگوئی , حمید موذنی زهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس Hymenocrater از تیره نعناعیان شامل گیاهانی با ترکیبات معطر و دارویی است که 6 گونه آن ها در خراسان پراکنش دارند. این گونه ها تنوع صفات بالایی داشته و مرز های آنها با یکدیگر همپوشانی دارد. در مطالعه حاضر جهت تفکیک دقیق گونه ‌ها و شناسایی صحیح آن ها، 51 صفت (25 کمی و 26 کیفی) بر روی 30 جمعیت گیاهی به نمایندگی 80 فرد مورد بررسی قرار گرفت و برای ارزیابی داده ها از پارامتر تجزیه مؤلفه ‌های اصلی(PCA) و آزمون‌ آماری ANOVA و Kruskal-wallis استفاده شد. نتایج نشان داد که در خراسان فقط سه گونه H.calycinus، H.elegans و H. platystegius پراکنش دارند و صفاتی همچون طول لوله جام‌ گل، فاصله بین چرخه‌ های متوالی گل آذین ، فرم رویشی و رنگ براکته ‌ها بیشترین تأثیر را بر تفکیک این گونه‌ ها دارند. با استفاده از صفات مذکور کلید شناسایی برای تفکیک گونه های مورد مطالعه تهیه شد.

کلمات کلیدی

, Hymenocrater, خراسان , آزمون ANOVA, آنالیز مولفه اصلی(PCA), کلیدشناسایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1096020,
author = {امیری اردهائی, محمدرضا and پیرانی اسگوئی, عاطفه and موذنی زهان, حمید},
title = {مطالعه سیستماتیکی جنس Hymenocrater (Lamiaceae) در خراسان},
booktitle = {دومین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی},
year = {2023},
location = {ايران},
keywords = {Hymenocrater، خراسان ، آزمون ANOVA، آنالیز مولفه اصلی(PCA)،کلیدشناسایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه سیستماتیکی جنس Hymenocrater (Lamiaceae) در خراسان
%A امیری اردهائی, محمدرضا
%A پیرانی اسگوئی, عاطفه
%A موذنی زهان, حمید
%J دومین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی
%D 2023

[Download]