دومین همایش بین المللی کتابخانه های عمومی و کسب و کارهای کوچک , 2023-10-17

عنوان : ( الزامات تغییر پارادایم و رویکرد مدیریت خدمات کتابخانه ها به فلسفه مشتری مداری )

نویسندگان: آذر کفاش پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دنیای مدرن امروز تغییرات زیادی در کتاب و کتابخوانی پدیدار گشته و این عرصه دستخوش تغییرات زیادی شده است.بسیاری ازاهالی ادب معتقدند کتابهای چاپی و غیر الکترونیکی همیشه جایگاه خود را در بین ناشران کتابخانه ها وخوانندگان حفظ کرده و میکنند. البته روشن است که کتابهای الکترونیکی میتواند از رونق کتابهای چاپی در بازار نشر کتاب بکاهد ولی هیچ گاه این دو نمیتوانند همدیگر را از بازار نشر سنتی و یا مدرن کتاب در کشور و یا جهان به طور کامل حذف کند.تحول به سوی کتابخانه الکترونیکی نیاز به توسعه ویژگی های و تغییراتی داشت که عبارتندبود از : استاندارد کردن داده ها ، دسترسی به فایلها از راه دور ، ایجاد ارتباط و ترکیب فایلها ، دسترسی به فایلهای مختلف و متعدد از یک پایانه ، استفاده تعاونی روزافزون از فایلهای مشترک ، عدم تداوم فایلهای کم و بیش تکراری محلی و متعدد، توانایی بیشتر دراستفاده ازفایل های رایانه ای و کار با فایلها ، افزایش آسیب پذیری در برابر شکست های فن آورانهتحول به سوی کتابخانه الکترونیکی نیاز به توسعه ویژگی های و تغییراتی داشت که عبارتندبود از :

کلمات کلیدی

, کتابخانه , کسب و کارهای کوچک, پارادایم , مشتری مداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1096207,
author = {کفاش پور, آذر},
title = {الزامات تغییر پارادایم و رویکرد مدیریت خدمات کتابخانه ها به فلسفه مشتری مداری},
booktitle = {دومین همایش بین المللی کتابخانه های عمومی و کسب و کارهای کوچک},
year = {2023},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کتابخانه - کسب و کارهای کوچک- پارادایم -مشتری مداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الزامات تغییر پارادایم و رویکرد مدیریت خدمات کتابخانه ها به فلسفه مشتری مداری
%A کفاش پور, آذر
%J دومین همایش بین المللی کتابخانه های عمومی و کسب و کارهای کوچک
%D 2023

[Download]