زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (30), شماره (93), سال (2023-2) , صفحات (281-306)

عنوان : ( پنج تفسیر منظوم صوفیانه نویافته )

نویسندگان: محمد محمدی , محمود فتوحی رودمعجنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از جریان­های ادبی رایج در ادوار تاریخی صفویه و قاجاریه، تفسیرنویسی منظوم قرآن به زبان فارسی است. ساختار فکری و زبانی این جریان ادبی در واقع ادامه تفاسیری همچون کشف‌الاسرار (تألیف 520 ق) به­ویژه نوبت ثالثه، و مواهب علیه (تفسیر حسینی) (تألیف 899- 897 ق) است؛ سنّتی که از نثر گذار کرده و برای تثبیت و گسترش خود به نظم روی ­آورده است. هدف پژوهش حاضر معرفی پنج اثر تفسیری کمترشناخته­شده در ساحت نظم فارسی است. این پژوهش با مراجعه به منابع کتابخانه­ای و دسترسی به نسخه‌های اصیل به روش توصیفی انجام شده است و نتایج آن برای انجام مطالعات بنیادی در زمینه ادبیات تصوف و علوم قرآنی حائز اهمیت است. تفاسیر نویافته عبارت‌اند از: 1. تحفهالمؤمنین (تألیف 1068ق) اثر مولوی کریم­بخش صاحب متخلص به بدر 2. تفسیر رشیدی (؟)؛ ابوالفیاض قمرالحق 3. تفسیر نجم اصفهانی (تألیف 1336- 1335ق) اثر نجم‌الحکماء محمد موسوی واعظ ملقب به نجم اصفهانی 4. تفسیر اسماءالحسنی اثر گدا (؟) 5. تفسیر منظوم؛ نذر حسن‌بن‌محمد علی زیدی (1366-1247ق).

کلمات کلیدی

, تفاسیر منظوم صوفیانه, تحفهالمؤمنین, تفسیر رشیدی, تفسیر نجم اصفهانی, تفسیر اسماءالحسنی, تفسیر منظوم زیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096223,
author = {محمدی, محمد and فتوحی رودمعجنی, محمود},
title = {پنج تفسیر منظوم صوفیانه نویافته},
journal = {زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2023},
volume = {30},
number = {93},
month = {February},
issn = {2476-6925},
pages = {281--306},
numpages = {25},
keywords = {تفاسیر منظوم صوفیانه، تحفهالمؤمنین، تفسیر رشیدی، تفسیر نجم اصفهانی، تفسیر اسماءالحسنی، تفسیر منظوم زیدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پنج تفسیر منظوم صوفیانه نویافته
%A محمدی, محمد
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%J زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 2476-6925
%D 2023

[Download]