دومین کنگره ملی بیماریهای انگلی دام وانگلهای مشترک انسان و حیوان , 2023-10-11

عنوان : ( بررسی مولکولی بسنوئتیا کاپره در جنوب غربی ایران منطقه بهبهان )

نویسندگان: امید سرخوش , غلامرضا رزمی , علیرضا سازمند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسنوتیوزیس به علت سیر مزمن و ایجاد لاغری مفرط سبب خسارات اقتصادی در گله های گاو و بز می شود. گونه بسنویتیا کاپره تنها در ایران و کنیا به صورت اندمیک در بز های اهلی و وحشی گزارش شده است.این تک یاخته سبب ایجاد کیست‌های زیر جلدی در قسمت‌های مختلف بدن بز می شود. تاکنون این بیماری در بز های استان های فارس و کرمان گزار ش شده است. بعلت ییلاق و قشلاق گله‌های گوسفندان عشایری در دو استان فارس و خوزستان در این مطالعه سعی گردید میزان شیوع بسنویتیا کاپره در بز های شهرستان بهبهان واقع در استان خوزستان مورد مطالعه قرار گیرد.در اوایل پاییز سال 1400 از تعداد 200 بز کشتار شده در کشتارگاه شهرستان بهبهان بعد از بازرسی ظاهری پوست ، زیر جلد و چشم، از ناحیه گوش این بز ها نمونه برداری شد. نمونه‌ها در ظروف حاوی الکل اتلیک قرار داده و به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی منتقل شد. در ازمایشگاه انگل شناسی با تیغه اسکالپل سطح داخلی نمونه های پوستی گوش را تراشیده،و نمونه های برداشت شده، به داخل میکروتیوب منتقل گردید. سپس تعداد 200 نمونه اخذ شده به 50 مجموعه ی جهارتایی تقسیم شد، و DNA مجموعه نمونه های چهار تایی، با استفاده ازکیت تجاری استخراج شد. سرانجام با روشPCR ، نمونه‌ها با استفاده از پرایمر اختصاصی بسنویتیا مورد آزمایش قرار گرفت. در این مطالعه تمام بزهای نمونه برداری شده، فاقد علایم بالینی مرتبط به بسنویتیوزیس بودند. نتایجPCR نشان داد که از 50 مجموعه ی آزمایش شده، تعداد 15 نمونه (30%) مجموعه چهارتایی، آلوده به بسنویتیا کاپره می‌باشند. دو نمونه تعیین توالی شد، که در این مطالعه با قطعات تعیین توالی شده بسنویتیا کاپره موجود در بانک ژنی همترازی حدود 99% داشتند. نتایج ملکولی این مطالعه نشان دهنده آلودگی بالا بسنویتیا کاپره در بزهای شهرستان بهبهان دارد. و جهت تخمین خسارات افتصادی ناشی از این بیماری در بزهای گله‌های گوسفند این شهرستان نیاز به بررسی بیشتری دارد

کلمات کلیدی

, بز, همه‌گیرشناسی, بسنوئیتیوزیس, بسنوئیتیا, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1096650,
author = {سرخوش, امید and رزمی, غلامرضا and علیرضا سازمند},
title = {بررسی مولکولی بسنوئتیا کاپره در جنوب غربی ایران منطقه بهبهان},
booktitle = {دومین کنگره ملی بیماریهای انگلی دام وانگلهای مشترک انسان و حیوان},
year = {2023},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بز، همه‌گیرشناسی، بسنوئیتیوزیس، بسنوئیتیا، PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مولکولی بسنوئتیا کاپره در جنوب غربی ایران منطقه بهبهان
%A سرخوش, امید
%A رزمی, غلامرضا
%A علیرضا سازمند
%J دومین کنگره ملی بیماریهای انگلی دام وانگلهای مشترک انسان و حیوان
%D 2023

[Download]