چهارمین کنفرانس بین‌المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران , 2023-11-22

عنوان : ( شناسایی عوامل پوسیدگی طوقه درختان پسته وحشی و سطح وقوع آن در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سیده فاطمه دست غیب شیرازی , مجتبی ممرآبادی , محمدعلی سبک خیزخیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنگل‌های پسته وحشی (Pistacia atlantica) واقع در جنوب شرق مشهد به عنوان رویشگاه طبیعی پسته وحشی یکی از با ارزش‌ترین توده‌های طبیعی این درختان در دنیا محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر به دلیل بهره برداری غیرعلمی، چرای مفرط دام و عدم رسیدگی، آفات و بیماری‌های مختلفی در منطقه شیوع یافته است. تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل پوسیدگی طوقه درختان پسته وحشی و سطح وقوع آن در منطقه اجرا گردید. طی بازدید‌‌های مکرر از خاک مجاور طوقه درختان آلوده نمونه برداری گردید. نمونه‌‌های خاک در آزمایشگاه با استفاده از محیط کشت های اختصاصی مورد بررسی و کشت گردیدند ودر نهایت دو گونه‌ی Phytophthora pistaciae و Pythium aphanidermatum به ترتیب با فراونی نسبی 10 و 90 درصد جداسازی و شناسایی گردیدند. نتایج آزمون بیماری‌زایی بر روی ساقه‌‌های یکساله جدا شده از گیاه مادر نشان داد که شبه قارچ Phytophthora pistaciae قادر به ایجاد علائم بیماری شامل تغییر رنگ و پوسیدگی بر روی شاخه‌‌های درخت مایه زنی شده بود. ولی در ساقه‌‌های مایه زنی شده توسط شبه قارچ Pythium aphanidermatum و نمونه‌‌های شاهد علائمی دیده نشد. گونه Phytophthora pistaciae به عنوان عامل اصلی پوسیدگی طوقه و ریشه در درختان پسته وحشی در منطقه معرفی می گردد. بررسی‌های میدانی در 10 ایستگاه علامت گذاری نشان داد که میانگین شدت و سطح وقوع بیماری پوسیدگی در درختان پسته وحشی منطقه به ترتیب 9 و 16/17 می‌باشد. حفاظت از عرصه، پایش آفات و بیماری‌های گیاهی ، بهبود وضعیت تغذیه ای درختان و اعمال روش‌های کنترل تلفیقی با تاکید بر روش‌های بیولوژیک ضروری به نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی

, بنه, Phytophthora pistaciae, شدت بیماری, حدوث بیماری, عرصه منابع طبیعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1096680,
author = {دست غیب شیرازی, سیده فاطمه and ممرآبادی, مجتبی and سبک خیزخیاط, محمدعلی},
title = {شناسایی عوامل پوسیدگی طوقه درختان پسته وحشی و سطح وقوع آن در استان خراسان رضوی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین‌المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران},
year = {2023},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {بنه، Phytophthora pistaciae، شدت بیماری، حدوث بیماری، عرصه منابع طبیعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی عوامل پوسیدگی طوقه درختان پسته وحشی و سطح وقوع آن در استان خراسان رضوی
%A دست غیب شیرازی, سیده فاطمه
%A ممرآبادی, مجتبی
%A سبک خیزخیاط, محمدعلی
%J چهارمین کنفرانس بین‌المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
%D 2023

[Download]