دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی , 2017-07-18

عنوان : ( Anti-capitalism in Miller salesman and Mamet Glengarry Glen ross )

نویسندگان: حبیب لطیف کاظم القصاب , زهره تائبی نقندری , رجبعلی عسکرزاده طرقبه ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Anti-capitalism in Miller salesman and Mamet Glengarry Glen ross

کلمات کلیدی

, Anti, capitalism in Miller salesman and Mamet Glengarry Glen ross
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1096767,
author = {القصاب, حبیب لطیف کاظم and تائبی نقندری, زهره and عسکرزاده طرقبه, رجبعلی},
title = {Anti-capitalism in Miller salesman and Mamet Glengarry Glen ross},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Anti-capitalism in Miller salesman and Mamet Glengarry Glen ross},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Anti-capitalism in Miller salesman and Mamet Glengarry Glen ross
%A القصاب, حبیب لطیف کاظم
%A تائبی نقندری, زهره
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%J دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی
%D 2017

[Download]