مشکوه, دوره (42), شماره (159), سال (2023-9) , صفحات (100-123)

عنوان : ( برداشت‌های تفسیری نادرست از قوامیت مرد بر زن و پیامد آن بر جامعه افغانستان )

نویسندگان: محمدجواد عنایتی راد , وحیده فخار نوغانی , سیدمبین هاشمی , عبدالباسط حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برداشت‌های سنّتی و نادرست برخی تفاسیر از آیات مربوط به خانواده، از جمله عواملی است که سبب شده پاره‌ای از جوامع اسلامی مانند افغانستان از جایگاه زن و مرد و چگونگی تعامل زوجین در زندگی مشترک باور درستی نداشته باشند. در این پژوهش آیه 34 سوره نساء و مفهوم «قوامون» با شیوه تلفیق کتابخانه‌ای و میدانی ( پرسش از اساتید و فرهیختگان افغان و تحلیل آن ) بررسی شده است؛ و ثابت شده برداشت‌های ظاهری و نادرست مفسران جامعه افغانستان از آیه، پیامدهای ناگواری برای مردم آن دیار به بار آورده است. ایجاد نگرش منفی به زن و حقوق وی، سبک زندگی ناسالم، تبعیض جنسیتی و برخوردهای خشونت‌بار از جمله پیامدهای این برداشت سطحی در افغانستان برشمرده شده که بایسته است با نگاه همه جانبه تدبیری اساسی‌ برای رفع آن اندیشیده شود.

کلمات کلیدی

فهم تفسیر نادرست زنان افغانستان مفهوم قوّامیت آیۀ ۳۴ نساء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096959,
author = {عنایتی راد, محمدجواد and فخار نوغانی, وحیده and سیدمبین هاشمی and حیدری, عبدالباسط},
title = {برداشت‌های تفسیری نادرست از قوامیت مرد بر زن و پیامد آن بر جامعه افغانستان},
journal = {مشکوه},
year = {2023},
volume = {42},
number = {159},
month = {September},
issn = {2783-3860},
pages = {100--123},
numpages = {23},
keywords = {فهم تفسیر نادرست زنان افغانستان مفهوم قوّامیت آیۀ ۳۴ نساء},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برداشت‌های تفسیری نادرست از قوامیت مرد بر زن و پیامد آن بر جامعه افغانستان
%A عنایتی راد, محمدجواد
%A فخار نوغانی, وحیده
%A سیدمبین هاشمی
%A حیدری, عبدالباسط
%J مشکوه
%@ 2783-3860
%D 2023

[Download]