دهمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2023-08-27

عنوان : ( بررسی تاثیر زمان وجین بر تراکم و زیست توده علف های هرز در کشت مخلوط با گیاه زیره سبز (.Cuminum cyminum L) و نخود (.Cicer arietinum L) )

نویسندگان: ابوالفضل رشیدی رضاآباد , ابراهیم ایزدی دربندی , قربانعلی اسدی , علیرضا دادخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رجوع به فایل مقاله

کلمات کلیدی

, زمان نمونه برداری, کشت مخلوط, علف هرز, نسبت کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1097081,
author = {رشیدی رضاآباد, ابوالفضل and ایزدی دربندی, ابراهیم and اسدی, قربانعلی and علیرضا دادخواه},
title = {بررسی تاثیر زمان وجین بر تراکم و زیست توده علف های هرز در کشت مخلوط با گیاه زیره سبز (.Cuminum cyminum L) و نخود (.Cicer arietinum L)},
booktitle = {دهمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2023},
location = {همدان, ايران},
keywords = {زمان نمونه برداری، کشت مخلوط، علف هرز، نسبت کشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر زمان وجین بر تراکم و زیست توده علف های هرز در کشت مخلوط با گیاه زیره سبز (.Cuminum cyminum L) و نخود (.Cicer arietinum L)
%A رشیدی رضاآباد, ابوالفضل
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A اسدی, قربانعلی
%A علیرضا دادخواه
%J دهمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2023

[Download]