یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat2022) , 2022-12-12

عنوان : ( بررسی رفتار تغییرشکل گرم آلیاژ شبه آلفا Ti-۸۱۱ با استفاده از آزمایش فشار گرم )

نویسندگان: فاطمه زرقانی , غلامرضا ابراهیمی , سهیل نخودچی , جواد طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلیاز شبه آلفای Ti–۸Al–۱V-۱Mo به اختصار(Ti-۸۱۱) در صنایع هوافضا به طور خاص برای ساخت تیغه های کمپرسورهایفشار بالا به کارگرفته می شود. با توجه به ساخت تیغه ها با فرآیند فشارگرم» درک بهتر از رفتار تغییرشکل و تحولاتریزساختاری از مواد تحت فرآیند فشارگرم برای دستیابی به خواص مکانیکی نهایی مطلوب ضروری است. در این پژوهشاستوانه هایی با ابعاد ۸x۱۲mm از آلیاز تهیه و رفتار سیلان مواد به کمک آزمایش فشار گرم در محدوده ای از دماها (بین ˚C۹۵۰ تا ۱۰۷۵˚C) و نرخ کرنش ها ((۱-)۰/۰۰۱s و (۱-)۱s) تحت کرنش ثابت ۰/۶ مورد بررسی قرار گرفته است. . به منظور مشاهدهریزساختار نمونه هاء ابتدا نسبت به آماده سازی و میکرو اچ قطعات اقدام شد و در ادامه تصویربرداری با استفاده از میکروسکوپنوری صورت گرفت. نتایج ریزساختاری نشان داد که در ناحیه تک فاز بتا تبلور مجدد و بازیابی دینامیکی اتفاق می افتد درحالیکه در ناحیه دو فازی پدیده های تبلور مجدد هندسی و تغییر فاز غالب هستند. تحلیل مکانیکی منحنی های و نیزپارامترهای کرنش حداکثری و نرخ کارسختی تایید کننده نتایج ریزساختاری هستند.

کلمات کلیدی

, آلیاژ شبه آلفا , Ti-۸۱۱ , تبلور مجذد , آزمایش فشار گرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1097093,
author = {فاطمه زرقانی and ابراهیمی, غلامرضا and سهیل نخودچی and جواد طاهری},
title = {بررسی رفتار تغییرشکل گرم آلیاژ شبه آلفا Ti-۸۱۱ با استفاده از آزمایش فشار گرم},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat2022)},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلیاژ شبه آلفا ، Ti-۸۱۱ ، تبلور مجذد ، آزمایش فشار گرم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار تغییرشکل گرم آلیاژ شبه آلفا Ti-۸۱۱ با استفاده از آزمایش فشار گرم
%A فاطمه زرقانی
%A ابراهیمی, غلامرضا
%A سهیل نخودچی
%A جواد طاهری
%J یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat2022)
%D 2022

[Download]