مطالعات مدیریت گردشگری, دوره (18), شماره (62), سال (2023-9) , صفحات (37-84)

عنوان : ( استخراج تجربیات بیادماندنی گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی (مورد مطالعه: شهرستان‌های مشهد، نیشابور و طرقبه‌شاندیز) )

نویسندگان: زهرا سلیمانی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , سیامک سیفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگران در هنگام سفر، بدنبال کسب تجربیات بیادماندنی هستند و اغلب تصمیمات آن‌ها تحت تاثیر همین تجربیاتی که از مقصد کسب کرده‌اند، قرار میگیرد. ازاین‌رو با هدف استخراج تجربیات بیادماندنی گردشگران از مقاصد روستایی از رویکرد شناختی زیمت استفاده شد. براساس اشباع نظری با 35 نفر از گردشگرانی که به روستاهای گردشگری شهرستان‌های مشهد، نیشابور و طرقبه‌شاندیز سفر کرده و درگیری ذهنی بیشتر از 83 با این مقاصد داشتند، مصاحبه صورت‌گرفت. به طورکلی 9 سازه پایه و 11 سازه نهایی استخراج گردید، پرتکرارترین سازه پایه، «چشم‌انداز طبیعی و بکر روستا» بود که تجربیات بیادماندنی مانند «سکوت‌و‌آرامش»، «احساس شادابی و رهایی» و «لذت‌بخش بودن» را در گردشگران ایجادکرده‌است. ادبیات نظری در زمینه تجربیات بیادمادندنی از مقاصد روستایی بسیار محدود می‌باشد، لذا این مطالعه درک جدیدی در رابطه با نحوه شکل‌گیری تجربیات بیادماندنی از مقاصد روستایی ارائه می‌دهد که مورداستفاده مدیران مقاصد روستایی برای جلب وفاداری و جذب بیشتر گردشگران قرارمی‌گیرد.

کلمات کلیدی

, مقاصد گردشگری روستایی, تجربیات بیادماندنی, روش زیمت, شهرستان‌های مشهد نیشابور و طرقبه‌شاندیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1097119,
author = {سلیمانی, زهرا and سجاسی قیداری, حمداله and شایان, حمید and سیامک سیفی},
title = {استخراج تجربیات بیادماندنی گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی (مورد مطالعه: شهرستان‌های مشهد، نیشابور و طرقبه‌شاندیز)},
journal = {مطالعات مدیریت گردشگری},
year = {2023},
volume = {18},
number = {62},
month = {September},
issn = {2322-3294},
pages = {37--84},
numpages = {47},
keywords = {مقاصد گردشگری روستایی، تجربیات بیادماندنی، روش زیمت، شهرستان‌های مشهد نیشابور و طرقبه‌شاندیز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استخراج تجربیات بیادماندنی گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی (مورد مطالعه: شهرستان‌های مشهد، نیشابور و طرقبه‌شاندیز)
%A سلیمانی, زهرا
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A شایان, حمید
%A سیامک سیفی
%J مطالعات مدیریت گردشگری
%@ 2322-3294
%D 2023

[Download]