اقتصاد باثبات و توسعه پایدار, دوره (4), شماره (3), سال (2023-12) , صفحات (134-164)

عنوان : ( اثر شاخص ریسک امنیت انرژی بر ثبات اقتصادی در ایران )

نویسندگان: سیدمحمدقائم ذبیحی , فاطمه اکبری , نرگس صالح نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تضمین امنیت انرژی یکی از حیاتی‌ترین اهداف برای کشورهایی است که به دنبال توسعه اقتصادی پایدار هستند، زیرا نوسانات در بازارهای جهانی انرژی منجر به بی‌ثباتی اقتصادی برای کشورهای صادرکننده انرژی (همچون ایران) می‌شود. همچنین کشورهای درحال‌توسعه (مانند ایران) دلایلی برای نگرانی خود در مورد امنیت انرژی دارند؛ اول، آن‌ها فاقد توانایی به‌کارگیری فناوری‌های انرژی وارداتی هستند که منجر به وابستگی به دانش فنی خارجی می‌شود. دوم، این کشورها فاقد حکمرانی خوب برای مدیریت مؤثر فناوری‌های انرژی هستند. سوم، در موارد اختلال در اثر رویدادهای طبیعی یا انسان‌ساز، زیرساخت‌های انرژی در این کشورها آسیب‌پذیرتر است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش شاخص ریسک امنیت انرژی در بهبود ثبات اقتصادی کشور ایران با بهره‌گیری از رویکرد بسیار جدید و تازه مدل‌سازی رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل (QQR) در بازه زمانی سالانه 1991 الی 2021 است. نتایج حاصله مبین آن است که در کوانتایل (0.5 تا 0.7) شاخص ریسک امنیت انرژی و کوانتایل (4/0 تا 9/0) ثبات اقتصادیارتباط منفی وجود دارد؛ بنابراین، شاخص ریسک امنیت انرژی باعث می‌شود که ثبات اقتصادی کاهش یابد. همچنین در کوانتایل‌ (0.1 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.1 تا 0.7) ثبات اقتصادی ارتباط منفی و در کوانتایل (0.6 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.7 تا 0.95) ثبات اقتصادی ارتباط مثبت وجود دارد. بنابراین، نرخ تورم بالا بر ثبات اقتصادی در بلندمدت تأثیر منفی می‌گذارد. بدین ترتیب، نتایج حاصله اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه یک سیستم انرژی پایدارتر که موجب افزایش امنیت تأمین انرژی و ثبات اقتصادی می‌شود را بیش‌ازپیش نمایان می‌کند.

کلمات کلیدی

شاخص ریسک امنیت انرژی ثبات اقتصادی نرخ تورم بیکاری رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1097169,
author = {ذبیحی, سیدمحمدقائم and اکبری, فاطمه and صالح نیا, نرگس},
title = {اثر شاخص ریسک امنیت انرژی بر ثبات اقتصادی در ایران},
journal = {اقتصاد باثبات و توسعه پایدار},
year = {2023},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {2783-1426},
pages = {134--164},
numpages = {30},
keywords = {شاخص ریسک امنیت انرژی ثبات اقتصادی نرخ تورم بیکاری رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شاخص ریسک امنیت انرژی بر ثبات اقتصادی در ایران
%A ذبیحی, سیدمحمدقائم
%A اکبری, فاطمه
%A صالح نیا, نرگس
%J اقتصاد باثبات و توسعه پایدار
%@ 2783-1426
%D 2023

[Download]