پژوهشنامه عرفان, دوره (15), شماره (29), سال (2023-12) , صفحات (151-172)

عنوان : ( نسبت توحید با معاد از دیدگاه ملاصدرا )

نویسندگان: کوکب دارابی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توحید و معاد و نسبت میان آن­ها از مباحثی است که ملاصدرا بسیار به آن­ها توجه داشته است. شناخت توحید صدرایی بدون توجه به معاد ملاصدرا امر مشکلی است بی­تردید بر اساس مبانی ملاصدرا مانند اصالت وجود، وحدت شخصی وجود، تفسیر علیت به تجلی، بساطت وجود و مساوقت وجود با کمالات، توحید و نسبت آن با معاد تفاوت­های اساسی با حکمت­های پیشین خواهد داشت. ملاصدرا همان­طور که هدف از آفرینش یعنی نزول از وحدت به کثرت را ظهور توحید می­داند، هدف معاد یعنی صعود کثرت به وحدت را نیز، ظهور و تفصیل توحید بیان می­کند. باید توجه داشت توحید اولی و توحید ثانوی وجود ندارد چرا که توحید امر ثابتی است و تنها علم و معرفت انسان در حال تغییر می­باشد و موجودات در نهایت نیز موصوف به عدم فی­ذاته خواهند شد چنان­که در ابتدا چنین هستند، فقط در نهایت به این امر معرفت پیدا خواهند کرد که هویت حقیقی­شان همان عین الربط و عین­الفقر بودن است. همه موجودات از عقول تا اسفل السافلین چون فطرت دارند، معاد دارند و مبدأ هر شیء بعینه غایت و معاد آن هست. به عبارت دیگر توحید از لوازم وجود موجودات بلکه عین وجود و عین فطرت آن­هاست که نهایتاً همه به همان فطرت توحیدی برمی­گردند.

کلمات کلیدی

, توحید, معاد, آفرینش, ظهور, تفصیل, ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1097430,
author = {دارابی, کوکب and حسینی, سیدمرتضی},
title = {نسبت توحید با معاد از دیدگاه ملاصدرا},
journal = {پژوهشنامه عرفان},
year = {2023},
volume = {15},
number = {29},
month = {December},
issn = {۲۵۳۸-۵۱۳۵},
pages = {151--172},
numpages = {21},
keywords = {توحید، معاد، آفرینش، ظهور، تفصیل، ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نسبت توحید با معاد از دیدگاه ملاصدرا
%A دارابی, کوکب
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهشنامه عرفان
%@ ۲۵۳۸-۵۱۳۵
%D 2023

[Download]