The 9th International Conference on Industrial and Systems Engineering , 2023-09-12

عنوان : ( تخصیص پویای سلاحهای یک شناور علیه دسته پهپادهای مهاجم )

نویسندگان: معین غفاری , محمد رنجبر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در صحنه دریایی اقبال به استفاده از ریزپرنده ها بسیار زیاد شده است به طوریکه با استفاده از دسته ریزپرنده ها به شناورها حمله میشود. بنابراین شناورها باید با استفاده از روشها و ابزارهای مختلف، سعی در نابودی این ریزپرنده ها داشته باشند. این پژوهش سعی کرده تا پس از آشنایی با روش های متعارف درگیری ریزپرنده ها با شناورها، به بررسی روشهای دفاع از شناور در برابر این تهدیدها بپردازد. هدف این تحقیق بیشینه سازی احتمال نابودی تهدیدها است. بدین منظور، یک مدل دو مرحلهای تصادفی بر اساس رویکرد برنامه ریزی تصادفی دومرحلهای توسعه داده میشود. سپس رویکرد تخصیص پویای سلاح/تهدید بر اساس مدل مذکور توسعه داده میشود که این مدل بر اساس یک الگوریتم حریصانه کار میکند و در چند مقطع زمانی سلاحها را به ریزپرنده ها تخصیص میدهد. به منظور بررسی عملکرد این روش توسعه داده شده، از رویکرد شبیه سازی مونت کارلو استفاده میشود. بر اساس چندین نمونه مسئله تصادفی تولید شده، نتایج عددی نشان میدهند که در شرایطی که رویکرد تخصیص پویا مبتنی بر مدل دو مرحلهای عملکرد مناسبی دارد اما از نظر زمان حل، با افزایش سلاحها و تهدید، عملکرد مدل کاهش پیدا میکند.

کلمات کلیدی

, پهپاد, شناور, تخصیص سلاح/هدف, برنامه ریزی تصادفی دو مرحلهای, شبیه سازی مونت کارلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1097506,
author = {غفاری, معین and رنجبر, محمد},
title = {تخصیص پویای سلاحهای یک شناور علیه دسته پهپادهای مهاجم},
booktitle = {The 9th International Conference on Industrial and Systems Engineering},
year = {2023},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پهپاد، شناور، تخصیص سلاح/هدف، برنامه ریزی تصادفی دو مرحلهای، شبیه سازی مونت کارلو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخصیص پویای سلاحهای یک شناور علیه دسته پهپادهای مهاجم
%A غفاری, معین
%A رنجبر, محمد
%J The 9th International Conference on Industrial and Systems Engineering
%D 2023

[Download]