The 9th International Conference on Industrial and Systems Engineering , 2023-09-12

Title : ( زمانبندی بهینه وسایل برقی در خانه های هوشمند با قطعی تصادفی برق شبکه: یک رویکرد برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای )

Authors: Zahra Malekkhani , Mohammad Ranjbar ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

خانه های هوشمند به عنوان یک فنآوری پیشرو در صنعت ساخت و ساز ظاهر شده اند. در حالیکه در گذشته، هوشمند سازی عمدتا در محیط های صنعتی مانند کارخانه ها و کارگاه ها مورد استفاده قرار می گرفت. امروز سیستم های هوشمند برای فضاهای مسکونی برای افزایش راحتی و رفاه ایجاد شده اند. هدف اصلی اتوماسیون خانگی، کاهش و مدیریت مصرف انرژی است. در این مطالعه، ما بر بهینه سازی زمانبندی وسایل الکتریکی در یک خانه هوشمند مجهز به پنل خورشیدی فتوولتائیک و سیستم ذخیره سازی انرژی که می تواند برق ر به شبکه بفروشد، تمرکز می کنیم. ضمنا با توجه به موضوع قطعی برق تصادفی، برنامه ریزی وسایل برقی برای به حداقل رساندن قبض برق مصرف کننده مورد بررسی قرار می گیرد. ما یک رویکرد برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای را برای مدلسازی عدم قطعیت زمان شروع و مدت زمان قطع برق ایجاد می کنیم. عملکرد روش توسعه یافته بر اساس نمونه های آزمایشی تولید شده به طور تصادفی ارزیابی می شود.

Keywords

, خانه هوشمند, زمانبندی لوازم خانگی, صفحات فتوولتائیک, مدیریت قطع برق, برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای, روش تقریب میانگین نمونه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1097509,
author = {Malekkhani, Zahra and Ranjbar, Mohammad},
title = {زمانبندی بهینه وسایل برقی در خانه های هوشمند با قطعی تصادفی برق شبکه: یک رویکرد برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای},
booktitle = {The 9th International Conference on Industrial and Systems Engineering},
year = {2023},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {خانه هوشمند، زمانبندی لوازم خانگی، صفحات فتوولتائیک، مدیریت قطع برق، برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای، روش تقریب میانگین نمونه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمانبندی بهینه وسایل برقی در خانه های هوشمند با قطعی تصادفی برق شبکه: یک رویکرد برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای
%A Malekkhani, Zahra
%A Ranjbar, Mohammad
%J The 9th International Conference on Industrial and Systems Engineering
%D 2023

[Download]