مهندسی متالورژی و مواد, سال (2023-12)

عنوان : ( توصیف رفتار سیلان و تغییرات اندازه دانه و ساختار فولاد API-5CT-L80 در فرآیند تغییر شکل داغ )

نویسندگان: حمیدرضا رضایی آشتیانی , حمید احمدی , غلامرضا ابراهیمی , محمد حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت رفتار تغییرشکل داغ و تغییرات ریزساختار فولاد آلیاژی API-5CT-L80 از اهمیت بالایی در تولید لوله‌‌های صنایع نفت و گاز برخوردار است. به همین منظور، در این پژوهش رفتار ترمومکانیکی این فولاد توسط آزمون فشار داغ هم‌‌دما در محدوده دمایی K 1173 تا K 1373 و نرخ‌‌های کرنش s-1 001/0 تا s-1 1 موردبررسی قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که رفتار تغییرشکل داغ فولاد یک رفتار نرم‌‌شونده ناشی از پدیده تبلورمجدد دینامیکی است که در برخی از شرایط، ماده رفتاری پیچیده به‌صورت منحنی‌‌های چند قله‌‌ای از خود نشان می دهد. نتایج بررسی میکروساختاری نشان داد که با افزایش دمای تغییرشکل دانه‌‌های تشکیل شده دارای اندازه بزرگتری نسبت به حالت دما پایین دارند همچنین فازهای مارتنزیت بیشتری تشکیل شده که در مقایسه با فازهای تشکیل شده در دماهای پایین، تیغه های مارتنزیت‌‌ی کشیده‌‌ترند. اثر نرخ کرنش نیز به مانند اثر دما قابل توجه بود زیرا سرعت تغییرشکل بر رشد دانه اثر معکوس داشت بنابراین در نرخ‌‌های کرنش پایین دانه‌‌های متبلورشده زمان کافی برای رشد را دارد. در نرخ‌‌های کرنش بالا فازهای پرلیت بیشتر به صورت چندضلعی ظاهر شده و جوانه‌‌های بسیار ریزی در مرزهای آستنیتی از فاز فریت ویدمن اشتاین مشاهد شد که زمان کافی برای رشد را نداشته اند و در نرخ‌‌های کرنش بالا تیغه های مارتنزیت نیز تمایل به نازک‌‌شدن دارد.

کلمات کلیدی

, تغییر شکل داغ فولاد آلیاژی API, 5CT, L80 تنش سیلان اندازه دانه ریزساختار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1097905,
author = {حمیدرضا رضایی آشتیانی and حمید احمدی and ابراهیمی, غلامرضا and محمد حیدری},
title = {توصیف رفتار سیلان و تغییرات اندازه دانه و ساختار فولاد API-5CT-L80 در فرآیند تغییر شکل داغ},
journal = {مهندسی متالورژی و مواد},
year = {2023},
month = {December},
issn = {2008-7462},
keywords = {تغییر شکل داغ فولاد آلیاژی API-5CT-L80 تنش سیلان اندازه دانه ریزساختار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توصیف رفتار سیلان و تغییرات اندازه دانه و ساختار فولاد API-5CT-L80 در فرآیند تغییر شکل داغ
%A حمیدرضا رضایی آشتیانی
%A حمید احمدی
%A ابراهیمی, غلامرضا
%A محمد حیدری
%J مهندسی متالورژی و مواد
%@ 2008-7462
%D 2023

[Download]