هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران , 2024-01-31

عنوان : ( برخاستگاه شیل‌های پاره‌سازند اول سازند شیرگشت‌ در جنوب‌ کوه‌های درنجال، شمال طبس )

نویسندگان: سیده فائزه امیرشاهی , محمد خانه باد , عباس قادری , وصال یحیی شیبانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به بررسی برخاستگاه رسوبی شیل‌های پاره‌سازند اول سازند شیرگشت به سن کامرین‌ پسین _ اردویسین پیشین واقع در جنوب کوههای درنجال پرداخته شده است. نتایج حاصل از داده‌های ژئوشیمیایی و نمودارهای تفکیکی، جایگاه زمین ساختی حاشیه غیرفعال قاره‌ای و سنگ منشأ آذرین حدواسط را برای شیل‌های پاره‌سازند اول سازند شیرگشت نشان می‌دهد. شاخص هوازدگی شیمیایی (CIA) محاسبه شده، میزان هوازدگی در منطقه منشأ را متوسط تا نسبتاً بالا نشان می‌دهد. این امر با نمودار دومتغیره مبنی بر وجود شرایط آب و هوایی مرطوب تا نیمه مرطوب نیز مطابقت دارد.

کلمات کلیدی

, برخاستگاه, سازند شیرگشت, شیل, موقعیت تکتونیکی, هوازدگی در ناحیه منشأ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1097918,
author = {امیرشاهی, سیده فائزه and خانه باد, محمد and قادری, عباس and وصال یحیی شیبانی},
title = {برخاستگاه شیل‌های پاره‌سازند اول سازند شیرگشت‌ در جنوب‌ کوه‌های درنجال، شمال طبس},
booktitle = {هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2024},
location = {بندرعباس, ايران},
keywords = {برخاستگاه، سازند شیرگشت، شیل، موقعیت تکتونیکی، هوازدگی در ناحیه منشأ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برخاستگاه شیل‌های پاره‌سازند اول سازند شیرگشت‌ در جنوب‌ کوه‌های درنجال، شمال طبس
%A امیرشاهی, سیده فائزه
%A خانه باد, محمد
%A قادری, عباس
%A وصال یحیی شیبانی
%J هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2024

[Download]