پنجمین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران , 2024-01-03

عنوان : ( پیشبینی بیماریهای مزمن با دادههای نامتوازن توسط ماشین بردار پشتیبان گرانشی )

نویسندگان: عبدالله محمدی , جلال الدین نصیری , سهراب عفتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1098231,
author = {محمدی, عبدالله and نصیری, جلال الدین and عفتی, سهراب},
title = {پیشبینی بیماریهای مزمن با دادههای نامتوازن توسط ماشین بردار پشتیبان گرانشی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران},
year = {2024},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیشبینی بیماریهای مزمن با دادههای نامتوازن توسط ماشین بردار پشتیبان گرانشی
%A محمدی, عبدالله
%A نصیری, جلال الدین
%A عفتی, سهراب
%J پنجمین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران
%D 2024

[Download]