آیین حکمت, دوره (13), شماره (50), سال (2022-2) , صفحات (7-34)

عنوان : ( ادراک زمان با توجه به نفس‌شناسی صدرایی )

نویسندگان: سمیه درویشی , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادراک زمان توسط انسان به عنوان یک واقعیت خارجی و نه موهوم، همواره یکی از مسائل چالش‌برانگیز در علوم فلسفه، کلام، روان‌شناسی ادراکات‌، علوم ‌اعصاب‌شناختی، فیزیک ‌نظری، عرفان و غیره بوده است. در این پژوهش هدف ما بررسی ادراک زمان بر مبنای نفس‌شناسی ملاصدراست. هستی­شناسی زمان با توجه به مبانی صدرایی، نگرش نویی را به این امر پایه­گذاری می‌کند که معرفت‏شناسی و ادراک زمان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ درنتیجه ادراک زمان، امری مشکک و دارای مرتبه محسوب می‌گردد. ادراک زمان توسط نفس در مسیر صیرورتی که دارد، امری دارای مراتب است که در اوایل بیشتر تحت تأثیر قوای جسمانی و در ادامه تحت تأثیر قوای مثالی و باقی قوای ادراکی او قرار می‌گیرد. این امر تحت تأثیر یکی از مبانی دیگر نفس‌شناسی حکمت‌ متعالیه که در اصطلاح با عنوان «النفس جسمانیةالحدوث روحانیةالبقاء» شناخته می­شود، به دست می‌آید؛ همچنین نفوس بر اثر صیرورت وجودی و حرکت جوهری، با یکدیگر تفاوت نوعی پیدا می­کنند و به تبع آن، ادراک زمان میان نفوس نیز تفاوت نوعی دارد.

کلمات کلیدی

, زمان , ادراک زمانی, زمان انفسی, زمان درونی, نفس‌شناسی, صدرالمتألهین شیرازی, ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098283,
author = {درویشی, سمیه and جوارشکیان, عباس and حسینی, سیدمرتضی},
title = {ادراک زمان با توجه به نفس‌شناسی صدرایی},
journal = {آیین حکمت},
year = {2022},
volume = {13},
number = {50},
month = {February},
issn = {2002-1356},
pages = {7--34},
numpages = {27},
keywords = {زمان - ادراک زمانی- زمان انفسی- زمان درونی- نفس‌شناسی- صدرالمتألهین شیرازی- ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ادراک زمان با توجه به نفس‌شناسی صدرایی
%A درویشی, سمیه
%A جوارشکیان, عباس
%A حسینی, سیدمرتضی
%J آیین حکمت
%@ 2002-1356
%D 2022

[Download]