نظریه های کاربردی اقتصاد, سال (2023-12)

عنوان : ( تخیر در قطعی شدن مالیات و پیچیدگی مالیاتی؛ شواهدی از مالیات بر شرکت‌ها در ایران )

نویسندگان: احمد عابدی , علی چشمی , سید سعید ملک الساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأخیر در قطعی شدن پرونده مالیاتی یک شرکت موجب می‌شود تا ارزش حقیقی درآمد‌های مالیاتی دولت کاهش یابد، هزینه وصول مالیات افزایش یابد و محیط کسب و کار برای شرکت‌ها بدتر شود. بنابراین در این مقاله، عوامل تأثیرگذار بر این تأخیر با استفاده از داده‌های ۴۵ شرکت از سه صنعت پتروشیمی، شیمیایی و مواد غذایی ایران و تحلیل پرونده مالیاتی آن‌ها طی سال‌های مالی ۱۳۸۵ تا 1395 به روش رگرسیون داده‌های ترکیبی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد 62 درصد از پرونده‌ها در مراجعی خارج از سازمان مالیاتی قطعی شده و متوسط زمان قطعی شدن پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها بیش از 4 سال بوده است. نتایج نشان می‌دهد اندازه شرکت، پیچیدگی مالیاتی، تفاوت نرخ مالیات تشخیصی-ابرازی و تغییر در قوانین مالیاتی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر تأخیر در قطعی شدن مالیات در کل شرکت‌ها داشته اما نتایج در صنعت پتروشیمی، صنعت شیمیایی و صنعت مواد غذایی تا حدودی متفاوت بوده است.

کلمات کلیدی

مالیات بر شرکت؛ چانه‌زنی مالیاتی؛ تمکین مالیاتی؛ هزینه اداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098351,
author = {عابدی, احمد and چشمی, علی and ملک الساداتی, سید سعید},
title = {تخیر در قطعی شدن مالیات و پیچیدگی مالیاتی؛ شواهدی از مالیات بر شرکت‌ها در ایران},
journal = {نظریه های کاربردی اقتصاد},
year = {2023},
month = {December},
issn = {2423-6578},
keywords = {مالیات بر شرکت؛ چانه‌زنی مالیاتی؛ تمکین مالیاتی؛ هزینه اداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخیر در قطعی شدن مالیات و پیچیدگی مالیاتی؛ شواهدی از مالیات بر شرکت‌ها در ایران
%A عابدی, احمد
%A چشمی, علی
%A ملک الساداتی, سید سعید
%J نظریه های کاربردی اقتصاد
%@ 2423-6578
%D 2023

[Download]