پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (9), شماره (1), سال (2023-6) , صفحات (131-174)

عنوان : ( بهینه سازی چندهدفه مکان یابی تخصیص احداث نیروگاه های خورشیدی برای تامین تقاضای برق` )

نویسندگان: حمیدرضا سرچاهی , روح اله باقری , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بکارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر و به خصوص احداث نیروگاههای خورشیدی می تواند راهکاری برای پایان دادن به دو بحران خاموشی ناشی از کمبود برق و مازوت‌سوزی در نیروگاهها باشد. هدف این پژوهش بهینه سازی چندهدفه مکان یابی تخصیص احداث نیروگاه های خورشیدی برای تامین تقاضای برق است. در توابع هدف مسئله هزینه های اقتصادی، محدودیت در خطوط انتقال و انتشار گازهای گلخانه ای کمینه شده و همچنین مناطق تحت پوشش بیشینه شده است. برای حل مسئله بهینه سازی چندهدفه از روش ال پی متریک در نرم افزار گمز استفاده شده است. اعتبارسنجی مدل ریاضی مورد ارزیابی قرار گرفته و با ارائه مثال عددی پیچیده بودن مسئله کارایی الگوریتم ژنتیک چندهدفه در ابعادکوچک و بزرگ بررسی شده است. در نهایت احداث نیروگاه خورشیدی در منطقه کاشان، آران و بیدگل مورد مطالعه قرارگرفته است. مدل نهایی این روش می تواند برای یاری رساندن به مدیران و تصمیم گیران شرکت های سرمایه گذاری و تولید کننده برق در احداث نیروگاه های خورشیدی استفاده گردد.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, بهینه سازی چندهدفه, مکان یابی تخصیص, نیروگاه‌ خورشیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098806,
author = {سرچاهی, حمیدرضا and باقری, روح اله and پویا, علیرضا},
title = {بهینه سازی چندهدفه مکان یابی تخصیص احداث نیروگاه های خورشیدی برای تامین تقاضای برق`},
journal = {پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی},
year = {2023},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2538-2276},
pages = {131--174},
numpages = {43},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی چندهدفه، مکان یابی تخصیص، نیروگاه‌ خورشیدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی چندهدفه مکان یابی تخصیص احداث نیروگاه های خورشیدی برای تامین تقاضای برق`
%A سرچاهی, حمیدرضا
%A باقری, روح اله
%A پویا, علیرضا
%J پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
%@ 2538-2276
%D 2023

[Download]