مهندسی مکانیک, سال (1998-8)

عنوان : Heat Reduction of the Entering Gages to Hashemy-Nejad Refinery” ( حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد )

نویسندگان: سیدحسین نوعی باغبان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد

کلمات کلیدی

حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:110,
author = {نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {Heat Reduction of the Entering Gages to Hashemy-Nejad Refinery”},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {1998},
month = {August},
issn = {1605-9719},
keywords = {حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Heat Reduction of the Entering Gages to Hashemy-Nejad Refinery”
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 1998

[Download]