مطالعات مدیریت بهبود و تحول, سال (2004-11)

عنوان : ٍEvaluation of the supportive policies of Small Manufacturing Firms ( ارزشیابی راهبرد های حمایت از واحد های تولیدی کوچک ایران )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وضعیت حمایت های انجام شده از واحد های تولیدی کوچک در مقابل صنایع متوسط و بزرگ ارزش یابی شده است و مدل حمایتی برای این واحد ها ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, ارزشیابی, حمایت, واحد های تولیدی کوچک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:122,
author = {ناظمی, شمس الدین},
title = {ٍEvaluation of the supportive policies of Small Manufacturing Firms},
journal = {مطالعات مدیریت بهبود و تحول},
year = {2004},
month = {November},
issn = {2251-8037},
keywords = {ارزشیابی، حمایت، واحد های تولیدی کوچک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ٍEvaluation of the supportive policies of Small Manufacturing Firms
%A ناظمی, شمس الدین
%J مطالعات مدیریت بهبود و تحول
%@ 2251-8037
%D 2004

[Download]