عمارت هشتم, سال (2003-6) , صفحات (58-61)

عنوان : ( نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران )

نویسندگان: سیدحسین نوعی باغبان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران

کلمات کلیدی

نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:142,
author = {نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران},
journal = {عمارت هشتم},
year = {2003},
month = {June},
issn = {****-0085},
pages = {58--61},
numpages = {3},
keywords = {نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J عمارت هشتم
%@ ****-0085
%D 2003

[Download]