دومین همایش انرژی , 2003-03-27

عنوان : ( ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژِی از دیدگاه صنایع )

نویسندگان: سیدحسین نوعی باغبان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژِی از دیدگاه صنایع

کلمات کلیدی

ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژِی از دیدگاه صنایع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:143,
author = {نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژِی از دیدگاه صنایع},
booktitle = {دومین همایش انرژی},
year = {2003},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژِی از دیدگاه صنایع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژِی از دیدگاه صنایع
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J دومین همایش انرژی
%D 2003

[Download]