دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2005-11-15

عنوان : ( بررسی تجربی اثرات A.R و F.R بر روی عملکرد گرمایی ترموسیفون ها )

نویسندگان: سیدحسین نوعی باغبان , محسن پاکیزه سرشت , محمدحسین کلایی , روح الله شکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، اثر نسبت پرشدن (F.R) و نسبت ابعاد (A.R) ، بر عملکرد گرمایی پایدار دو ترموسیفون دو فازی بسته با سیال عامل آب به طور تجربی بررسی شده است . در آزمایشات از دو ترموسیفون با ابعاد هندسی متفاوت و از فلز مس استفاده شده است . در این پژوهش جهت به دست آوردن بیشترین نرخ انتقال حرارت، تغییرات نسبت پرشدن در نسبت ابعاد 8/46 و 9/8 و 11/8 بررسی شد . نتایج نشان می دهد که برای هر نسبت ابعاد، نسبت پرشدن بهینه تغییر می کند . بیشترین نرخ انتقال حرارت در نسبت ابعاد ۸ / ۱۱، ۸ / ۹ و 46 / ۸ به ترتیب در نسبت پر شدن60 % 30 % و 15 % به دست آمد . در نهایت تغییرات نرخ انتقال حرارت نسبت به اختلاف دمای میانگین، بین تبخیرکننده و چگالنده در نسبت پر شدن بهینه و همچنین اثر تغییرات نرخ آب خنک کننده چگالنده بر نرخ انتقال حرارت بررسی شد . نتایج به دست آمده در مطالعات بهینه سازی و طراحی لوله ترموسیفون با سیال عامل آب و دیگر سیالات می تواند مورد توجه قرار بگیرد .

کلمات کلیدی

, ترموسیفون دو فازی بسته, نسبت ابعاد, نسبت پر شدن, عملکرد گرمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:151,
author = {نوعی باغبان, سیدحسین and محسن پاکیزه سرشت and محمدحسین کلایی and شکری, روح الله},
title = {بررسی تجربی اثرات A.R و F.R بر روی عملکرد گرمایی ترموسیفون ها},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2005},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {ترموسیفون دو فازی بسته، نسبت ابعاد، نسبت پر شدن، عملکرد گرمایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی اثرات A.R و F.R بر روی عملکرد گرمایی ترموسیفون ها
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A محسن پاکیزه سرشت
%A محمدحسین کلایی
%A شکری, روح الله
%J دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2005

[Download]