دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2005-03-28

عنوان : ( بحران انرژی و ایجاد الگو و ساختارهای مصرف بهینه انرژی )

نویسندگان: سیدحسین نوعی باغبان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله نخست روند رشد مصرف کل انرژی درکشور در طی یک دوره سی ساله طی سالهای 1350 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. دیده می شود که مصرف کل انرژی در سال 1350، 90/1 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده در صورتیکه در سال 1380 به 705/4 میلیون بشکه معادل نفت خام رسیده است. با توجه به روند رو به رشد مصرف داخلی انرژی، مطالعات اقتصادی نشان داده شده است که در صورت ادامه این روند، تا سال 1397 ایران به یک کشور وارد کننده فراورده های نفتی مبدل خواهد شد. برای آنکه بدانیم در حال حاضر چه مقدار از انرژی کل مصرفی کشور در بخش های مولد مصرف می شود نگاهی به الگوی مصرف انرژی کشور در سال 1380 نشان می دهد که سهم صنعت در مصرف انرژی یعنی جائیکه انرژی مصرفی منجر به تولید ناخالص داخلی میشود حدود 23 درصد است در حالیکه در بخش خانگی و تجاری 39 درصد و حمل و نقل 27/5 درصد از کل انرژی مصرف شده است. توجه مختصری به این الگوی مصرف در کشور به وضوح نشان میدهد که این الگوی مصرف احتیاج به تصحیح دارد و طبیعی است که می بایستی سهم بخش های مولد کشور از انرژی مصرفی افزایش یابد. برای بهینه سازی مصرف انرژی باید هم در زمینه تولید انرژی و هم مصرف آن تمهیداتی اندیشید. به نظر می رسد که بهتر و موثرتر است که بیشتر روی بحث مصرف انرژی کار کنیم. در شرایط کنونی برای اینکه یک واحد انرژی بوسیله مصرف کننده نهایی استفاده شود باسید 4 واحد انرژی تولید کنیم. برای بهبود این وضعیت باید که در قدم اول به فکر استفاده موثرتری از انرژی باشیم تا کمتر مصرف کنیم در حالیکه کیفیت کنونی زندگی خود را نیز حفظ کرده باشیم. لذا برای رسیدن به این هدف ابتدا به فعالیت هایی درجهت کاهش تقاضای انرژی و سپس به فعالیت هایی که با توجه به وضع منابع خود باید انجام دهیم، اشاره می شود.

کلمات کلیدی

, بحران انرژی , بهینه سازی مصرف انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:154,
author = {نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {بحران انرژی و ایجاد الگو و ساختارهای مصرف بهینه انرژی},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2005},
location = {ايران},
keywords = {بحران انرژی ، بهینه سازی مصرف انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بحران انرژی و ایجاد الگو و ساختارهای مصرف بهینه انرژی
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2005

[Download]