دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2005-03-28

عنوان : ( بررسی اثر نسبت ابعاد و نسبت پر شدن بر ویژگیهای انتقال حرارت یک ترموسیفون دو فازی بسته شیبدار )

نویسندگان: محمدرضا سرمستی امامی , سیدحسین نوعی باغبان , محمد خشنودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اثر نسبت ابعاد و نسبت پرشدن بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته شیبدار تحت شرایط نرمال به طور تجربی بررسی شده است . آزمایشات در محدوده پر شدن 20 % تا 60 % و نسبت ابعاد 15، 20 و 30 در گستره زاویه شیب 15 تا 90 درجه نسبت به زاویه افق انجام شد . ترموسیفون از یک لوله مسی با قطر داخلی 14 میلیمتر و قطر خارجی 16 میلیمتر و به طول1000 میلیمتر ساخته شد . لوله ای از جنس مس با قطر داخلی 14 و قطر خارجی 16 و طول 1000 میلیمتر ساخته شد . ازآب به عنوان سیال عامل استفاده شده است . نرخ انتقال حرارت، توزیع دما و ضریب انتقال حرارت چگالش به صورت تابعی از زاویه شیب تعیین شد . نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد حرارتی ترموسیفون در زاوبه ° 60برای هر سه نسبت ابعاد و همه نسبت های پرشدن به دست می آید . اثر شیب بر ضریب انتقال حرارت چگالش نیز بررسی شد . نتایج نشان داد که ضریب انتقال حرارت چگالش بالاتر در گستره زاویه °30 تا ° 45 نسبت به زاویه افق وجود دارد .

کلمات کلیدی

, ترموسیفون دو فازی بسته شیبدار, زاویه شیب, نسبت پرشدن, نسبت ابعاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:155,
author = {محمدرضا سرمستی امامی and نوعی باغبان, سیدحسین and محمد خشنودی},
title = {بررسی اثر نسبت ابعاد و نسبت پر شدن بر ویژگیهای انتقال حرارت یک ترموسیفون دو فازی بسته شیبدار},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2005},
location = {ايران},
keywords = {ترموسیفون دو فازی بسته شیبدار، زاویه شیب، نسبت پرشدن، نسبت ابعاد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر نسبت ابعاد و نسبت پر شدن بر ویژگیهای انتقال حرارت یک ترموسیفون دو فازی بسته شیبدار
%A محمدرضا سرمستی امامی
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A محمد خشنودی
%J دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2005

[Download]