یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2006-11-28

عنوان : ( بررسی تجربی و تئوری افت فشار در در مبادله کن لوله گرمایی و ارائه رابطه ای جدید برای تخمین مقدار آن )

نویسندگان: حسن زارع آبادی , سیدحسین نوعی باغبان , محمد خشنودی , حسین آتشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد مناسب یک مبادله کن لوله گرمایی به عوامل مختلفی از جمله افت فشار در مبادله کن بستگی دارد. در این تحقیق با ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی ترمو سیفونی به صورت تجربی وتئوری به بررسی افت فشار در مبادله کن گرمایی پرداخته و مقادیر تجربی با نتایج به دست آمده از روشهای مختلف مقایسه شده اند. با توجه به نتایج تجربی رابطه ای جدید برای محاسبه افت فشار در مبادله کن لوله گرمایی با پره های یکپارچه و آرایش هندسی خطی لوله ها ارائه شده است. رابطه فوق از متغیر های کمتری نسبت به سایر روابط بر خوردار بوده و برای این نوع مبادله کن گرمایی نتایج حاصله با مقادیر تجربی و سایر روشها از سازگاری مناسبی برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی

مبادله‌کن ـ لوله گرمایی ـ ترموسیفون ـ افت فشار ت پره‌های یکپارچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:162,
author = {حسن زارع آبادی and نوعی باغبان, سیدحسین and محمد خشنودی and حسین آتشی},
title = {بررسی تجربی و تئوری افت فشار در در مبادله کن لوله گرمایی و ارائه رابطه ای جدید برای تخمین مقدار آن},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مبادله‌کن ـ لوله گرمایی ـ ترموسیفون ـ افت فشار ت پره‌های یکپارچه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی و تئوری افت فشار در در مبادله کن لوله گرمایی و ارائه رابطه ای جدید برای تخمین مقدار آن
%A حسن زارع آبادی
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A محمد خشنودی
%A حسین آتشی
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2006

[Download]