تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2005-9)

عنوان : The study of typological Heirarchies related to word order in spoken Persian language ( بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری )

نویسندگان: محمد دبیرمقدم , شهلا شریفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از راههای نشان دادن گرایشهای غالب در زبانها استفاده از سلسله مراتب رده‌شناختی است. سلسله مراتب رده‌شناختی در چهار دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و حوزه‌های زبانی متفاوت را تحت پوشش قرار داده‌اند. اما دو حوزه‌ای که بیشتر مورد توجه بوده‌اند حوزه آوایی و حوزه نحواست. رده‌شناسی آرایش واژه ها بیش از سه دهه نیست که محور توجه رده‌شناسان دنیا قرار گرفته و در این مدت کوتاه کارهای فراوانی در این زمینه ارائه شده است. ما در مجال اندک این مقاله قصد داریم برخی از سلسله مراتب رده‌شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها را به اختصار معرفی کرده و میزان تاثیرگذاری این سلسله مراتب را بر آرایش واژه‌ها در زبان فارسی مورد بررسی قرار دهیم. چارچوب در نظر گرفته شده برای این مقاله، کار آلان 1987 بر روی آرایش واژه‌ها در زبان انگلیسی به ویژه ترتیب سازه‌ها در گروههای همپایه است.

کلمات کلیدی

بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:167,
author = {محمد دبیرمقدم and شریفی, شهلا},
title = {The study of typological Heirarchies related to word order in spoken Persian language},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2005},
month = {September},
issn = {1735-1596},
keywords = {بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The study of typological Heirarchies related to word order in spoken Persian language
%A محمد دبیرمقدم
%A شریفی, شهلا
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2005

[Download]