اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , 2006-12-20

عنوان : تمايز صحيح بين خطا و نوسان توان به کمک مولفه dc ميرا شونده جريان خطا جهت بهبود عملکرد رله‌هاي ديستانس ( تمایز صحیح بین خطا و نوسان توان به کمک مولفه dc میرا شونده جریان خطا جهت بهبود عملکرد رله‌های دیستانس )

نویسندگان: رضا دولت آبادی , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بروز نوسان توان در اثر تغییرات شدید توان عبوری از خطوط، باعث نوسان ولتاژ و جریان در شبکه می‌شود. ورود امپدانس اندازه‌گیری شده توسط رله دیستانس در اثر این نوسانات به محدوده‌های حفاظتی این رله و به دنبال آن عملکرد نادرست رله در چنین شرایطی دور از انتظار نمی‌باشد. روشهای متعددی برای تشخیص نوسان توان و سد کردن عملکرد رله دیستانس در چنین شرایطی پیشنهاد شده است. روش متداول تشخیص نوسان توان، مقایسه زمان عبور امپدانس از ناحیه مشخص در صفحه R-X در اثر نوسان توان و خطا می‌باشد. در این مقاله روش جدیدی برای تشخیص نوسان توان از خطا ارائه شده است. معیار تشخیص در این روش، وجود مؤلفه dc میراشونده در جریان خطا می‌باشد. شبیه‌سازی‌های ارائه شده در این مقاله که به کمک نرم‌افزار MATLAB انجام شده، نشان دهنده عملکرد صحیح روش پیشنهادی در شرایط مختلف است.

کلمات کلیدی

, نوسان توان, مولفه DC میرا شونده جریان خطا, سد کننده نوسان توان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:182,
author = {دولت آبادی, رضا and ساده, جواد},
title = {تمايز صحيح بين خطا و نوسان توان به کمک مولفه dc ميرا شونده جريان خطا جهت بهبود عملکرد رله‌هاي ديستانس},
booktitle = {اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نوسان توان، مولفه DC میرا شونده جریان خطا، سد کننده نوسان توان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تمايز صحيح بين خطا و نوسان توان به کمک مولفه dc ميرا شونده جريان خطا جهت بهبود عملکرد رله‌هاي ديستانس
%A دولت آبادی, رضا
%A ساده, جواد
%J اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت
%D 2006

[Download]