آموزش مهندسی ایران, دوره (6), شماره (23), سال (2004-11) , صفحات (1-14)

عنوان : Engineering ethics: The necessities and the challenges ( اخلاق در مهندسی: ضرورتها و چالشها )

نویسندگان: محمد حسین ابوالبشری , نفیسه طالبان فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پیشینه تاریخی ’اخلاق در مهندسی‘ و ضرورت توجه به اخلاق و استفاده از آیین‎نامه‎های اخلاقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . پس از تعریف پاره‎ای از مفاهیم اخلاق حرفه‎ای، الگوهای مسئولیت و مراحل تصمیم سازی در مسائل اخلاقی و چالشهای آن تشریح می‎شود. همچنین آیین‎نامه اخلاقی انجمن مهندسان برق و الکترونیک(IEEE) به عنوان نمونه آورده شده است .

کلمات کلیدی

اخلاق مهندسی مسئولیت حرفه ای قواعد تعامل آیین نامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:193,
author = {ابوالبشری, محمد حسین and طالبان فرد, نفیسه},
title = {Engineering ethics: The necessities and the challenges},
journal = {آموزش مهندسی ایران},
year = {2004},
volume = {6},
number = {23},
month = {November},
issn = {1607-2316},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {اخلاق مهندسی مسئولیت حرفه ای قواعد تعامل آیین نامه اخلاقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Engineering ethics: The necessities and the challenges
%A ابوالبشری, محمد حسین
%A طالبان فرد, نفیسه
%J آموزش مهندسی ایران
%@ 1607-2316
%D 2004

[Download]