سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2005 , 2005-05-09

عنوان : Beams optimization using evolutionary optimization method ( بهینه سازی تیر‌ها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) )

نویسندگان: محمد حسین ابوالبشری , علی محمد ناصریان نیک ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد فراوان تیرها در انواع مختلف سازهها و نیز لزوم کمینه بودن وزن سازه، موجب اهمیت توجه به بهینهسازی وزن تیرها شده است . در این میان بهینهسازی سازهها به روش بهینهسازی تکاملی سازهها ESO با وجود آنکه مدت زیادی از ظهور آن نمیگذرد، بدلیل قابلیتهایش، بطور گستردهای مورد توجه قرار گرفتهاست . در تحقیق حاضر، روش ESO که الگوریتم آن بر اساس حذف مصالح ناکارآمد ( کم بازده ) از سازه شکل گرفته، به منظور کمینه کردن وزن ( اندازة ) تیرها با توجه به قید تنش بکار گرفته شده است . علاوه بر بررسی روش ESO از طریق حل چند مسألة نمونه، جوابهای بدست آمده از این روش با نتایج حاصله از دو روش بهینهسازی مرتبة صفر و مرتبة یک مقایسه و مورد بحث قرار میگیرد . این مقایسه، مؤثر بودن روش ESO را در بهینهسازی تیرها مورد تأکید قرار میدهد . علاوه بر این، اثر تعداد المانها بر شکل بهینه بررسی شده است

کلمات کلیدی

بهینهسازی تکاملی – بهینه سازی سازه ها – المان تیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:196,
author = {ابوالبشری, محمد حسین and ناصریان نیک, علی محمد},
title = {Beams optimization using evolutionary optimization method},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2005},
year = {2005},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بهینهسازی تکاملی – بهینه سازی سازه ها – المان تیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Beams optimization using evolutionary optimization method
%A ابوالبشری, محمد حسین
%A ناصریان نیک, علی محمد
%J سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2005
%D 2005

[Download]