دوازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2004، اردیبهشت 1383 , 2004-05-18

عنوان : Optimization of the Phosphate coating process using DOE ( بهینه سازی فرآیند فسفاته کاری با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE ) )

نویسندگان: محمد حسین ابوالبشری , حسین علی محمدی ثانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی آزمایشها اکثراً جهت بررسی عکس العمل یک سیستم نسبت به تغییرات در برخی از عوامل مؤثر بر سیستم انجام می شود. بهینه کردن عملکرد سیستم و توصیف نمودن آن اهدافی هستند که بوسیله طراحی آزمایشها (DOE) دنبال می‎شوند. برنامه ریزی دقیق در آغاز این آزمایشها می تواند باعث صرفه جویی قابل توجه در زمان وتلاشها گردد. بهینه سازی خط فسفاته کاری کارخانه قطعات محوری به عنوان یکی از پروژه های اینترنشیپ در تابستان 1381 و با هدف تعیین شرایط بهینه عملیات فسفاته کاری در دو مرحله اجرا گردید. در ابتدا آزمایشها با محلول استفاده شده در کارخانه انجام شدند. با انجام آزمایشها برای سه سطح زمان و غلظت و دو سطح دما این نتیجه بدست آمد که محلول استفاده شده توسط کارخانه محلولی ضعیف می باشد که برای عوامل انتخاب شده معقول پاسخ مناسبی نمی دهد؛ لذا آزمایشها با غلظت وترکیب پیشنهادی دیگر انجام شدند که از بین محلولهای پیشنهادی با استفاده از تکنیک (DOE) محلول با کیفیت بهتر انتخاب شد. علاوه بر تعیین نوع محلول، زمان و دمای مناسب برای عملیات فسفاته کاری بهینه بدست آمد.

کلمات کلیدی

طراحی آزمایشها (DOE)؛ عوامل؛ سطوح؛ فسفاته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:198,
author = {ابوالبشری, محمد حسین and علی محمدی ثانی, حسین},
title = {Optimization of the Phosphate coating process using DOE},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2004، اردیبهشت 1383},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {طراحی آزمایشها (DOE)؛ عوامل؛ سطوح؛ فسفاته کاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Optimization of the Phosphate coating process using DOE
%A ابوالبشری, محمد حسین
%A علی محمدی ثانی, حسین
%J دوازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2004، اردیبهشت 1383
%D 2004

[Download]