دوازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2004، اردیبهشت 1383. , 2004-05-18

عنوان : Optimization of a square plate for minimum deflection using evolutionary structural optimization ( بهینه‎سازی یک صفحه مربعی با وزن ثابت برای مینیمم ‌شدن تغییر مکان با استفاده از روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) )

نویسندگان: محمد حسین ابوالبشری , حسین روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روشهایی که اخیراً برای بهینه سازی سازه‌ها پیشنهاد شده روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها (Evolutionary structural optimization (ESO)) است. مفهوم روش ESO بر این اساس استوار است که با حذف تدریجی مصالح ناکارآمد از سازه،‌ شکل باقیمانده به طرح بهینه نزدیک می‌شود. روش ESO برای بهینه‌سازی تمامی جنبه‌‌های یک سازه ‌از قبیل تنش، بار کمانش، فرکانس طبیعی، سختی ( تغییر مکان) قابل استفاده است. در این مقاله روش ESO برای بهینه‌سازی یک صفحه مربعی با وزن ثابت و ضخامتهای گسسته؛ با هدف مینیمم شدن تغییر مکان به کار گرفته می‌شود. همچنین نتایج عددی برای بهینه‌سازی یک صفحه ‌با بار متمرکز و بار گسترده اراِئه می‌شود و با نتایج بدست آمده از پژوهشهای دیگران مقایسه می شود. این مقایسه مؤثر بودن روش ESO در بهینه سازی ضخامت صفحات برای مینیمم شدن تغییر مکان و دقت کد نوشته شده را تأیید می‎کند. در شکلهای بهینه تغییر مکانهای ماکزیمم با توجه به نوع بارگذاری و شرایط تکیه گاهی بین %43-36 کاهش یافته است.

کلمات کلیدی

, تغییر مکان, عدد حساسیت, المان, روش ESO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200,
author = {ابوالبشری, محمد حسین and روحانی, حسین},
title = {Optimization of a square plate for minimum deflection using evolutionary structural optimization},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2004، اردیبهشت 1383.},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغییر مکان، عدد حساسیت، المان، روش ESO},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Optimization of a square plate for minimum deflection using evolutionary structural optimization
%A ابوالبشری, محمد حسین
%A روحانی, حسین
%J دوازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2004، اردیبهشت 1383.
%D 2004

[Download]