بین المللی علوم مهندسی, سال (2002-3)

عنوان : ( كاربرد تئوري اندازه در طراحي كنترل كننده pid چند متغيره )

نویسندگان: علی وحیدیان کامیاد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200012,
author = {وحیدیان کامیاد, علی},
title = {كاربرد تئوري اندازه در طراحي كنترل كننده pid چند متغيره},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1018-7375},
keywords = {تئوري اندازه ، كنترل بهينه ،‌ كنترل چند متغيره ، برنامه ريزي خطي، كنترل كننده pid ، رديابي بهينه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T كاربرد تئوري اندازه در طراحي كنترل كننده pid چند متغيره
%A وحیدیان کامیاد, علی
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2002

[Download]