تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2002-9)

عنوان : ( نگاهي به تجربه هاي موفق كشورهاي در جال توسعه در زمينه كنترل مهاجرت )

نویسندگان: حمید شایان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200020,
author = {شایان, حمید},
title = {نگاهي به تجربه هاي موفق كشورهاي در جال توسعه در زمينه كنترل مهاجرت},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2002},
month = {September},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهي به تجربه هاي موفق كشورهاي در جال توسعه در زمينه كنترل مهاجرت
%A شایان, حمید
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2002

[Download]