تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2001-9)

عنوان : ( بررسي تطبيقي عوامل محيطي موثر بر مهاجرت در سكونتگاههاي روستايي نيشابور در دو دهه 65- 1355 و 75-1365 )

نویسندگان: حمید شایان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200021,
author = {شایان, حمید},
title = {بررسي تطبيقي عوامل محيطي موثر بر مهاجرت در سكونتگاههاي روستايي نيشابور در دو دهه 65- 1355 و 75-1365},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2001},
month = {September},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي تطبيقي عوامل محيطي موثر بر مهاجرت در سكونتگاههاي روستايي نيشابور در دو دهه 65- 1355 و 75-1365
%A شایان, حمید
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2001

[Download]