تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2001-9)

عنوان : ( ادبيات قديم در نگاهي نو )

نویسندگان: محمد فاضلی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200022,
author = {فاضلی, محمد},
title = {ادبيات قديم در نگاهي نو},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2001},
month = {September},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ادبيات قديم در نگاهي نو
%A فاضلی, محمد
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2001

[Download]