مشکوه, دوره (250), شماره (127), سال (2002-9) , صفحات (1-1)

عنوان : ( قیام ها و حکومت های شیعی در سده سوم هجری )

نویسندگان: مهدی جلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

oi,ok,9o

کلمات کلیدی

, k, ijmikm, 9
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200026,
author = {جلیلی, مهدی},
title = {قیام ها و حکومت های شیعی در سده سوم هجری},
journal = {مشکوه},
year = {2002},
volume = {250},
number = {127},
month = {September},
issn = {1683-8033},
pages = {1--1},
numpages = {0},
keywords = {k;ijmikm;9},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قیام ها و حکومت های شیعی در سده سوم هجری
%A جلیلی, مهدی
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 2002

[Download]