المپیک, سال (2000-3)

عنوان : ( بررسي نقش تمرينات ورزشي در توانبخشي ريوي copd (cronic obstructive pulmonary disease) . )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200039,
author = {ابراهیمی عطری, احمد},
title = {بررسي نقش تمرينات ورزشي در توانبخشي ريوي copd (cronic obstructive pulmonary disease) .},
journal = {المپیک},
year = {2000},
month = {March},
issn = {1025-4277},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي نقش تمرينات ورزشي در توانبخشي ريوي copd (cronic obstructive pulmonary disease) .
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J المپیک
%@ 1025-4277
%D 2000

[Download]