دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (8), شماره (2), سال (2001-9) , صفحات (41-51)

عنوان : ( بررسی مقایسه‌ای عوامل فشار زای روانی در زنان مبتلا به فشار خون بالا در شهر مشهد )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه‌ای عوامل فشار زای روانی در زنان مبتلا به فشار خون بالا در شهر مشهد

کلمات کلیدی

, فشار خون بالا, عوامل فشارزای روانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200044,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی مقایسه‌ای عوامل فشار زای روانی در زنان مبتلا به فشار خون بالا در شهر مشهد},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2001},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {1606-7487},
pages = {41--51},
numpages = {10},
keywords = {فشار خون بالا- عوامل فشارزای روانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه‌ای عوامل فشار زای روانی در زنان مبتلا به فشار خون بالا در شهر مشهد
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2001

[Download]