علوم و صنایع کشاورزی, سال (2002-9)

عنوان : ( توليد و تسهيم ماده خشك تاج خروس در كشت خالص و مخلوط با ذرت1 )

نویسندگان: محمد بنایان اول , حمید رحیمیان مشهدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200106,
author = {بنایان اول, محمد and رحیمیان مشهدی, حمید},
title = {توليد و تسهيم ماده خشك تاج خروس در كشت خالص و مخلوط با ذرت1},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2002},
month = {September},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توليد و تسهيم ماده خشك تاج خروس در كشت خالص و مخلوط با ذرت1
%A بنایان اول, محمد
%A رحیمیان مشهدی, حمید
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2002

[Download]