چهارمين سمينار معادلات ديفرانسيل، سيستمهاي ديناميكي، و كاربردهاي ان , 2000-05-03

Title : solutions of some differential eqations generates hypergroups ( solutions of some differential eqations generates hypergroups )

Authors: Rajab Ali Kamyabi Gol ,

Citation: BibTeX | EndNote

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200128,
author = {Kamyabi Gol, Rajab Ali},
title = {solutions of some differential eqations generates hypergroups},
booktitle = {چهارمين سمينار معادلات ديفرانسيل، سيستمهاي ديناميكي، و كاربردهاي ان},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T solutions of some differential eqations generates hypergroups
%A Kamyabi Gol, Rajab Ali
%J چهارمين سمينار معادلات ديفرانسيل، سيستمهاي ديناميكي، و كاربردهاي ان
%D 2000

[Download]